Verkoopvoorwaarden

 1. DIT DOCUMENT BEVAT ZEER BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, EVENALS VOORWAARDEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN DIE OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN. LEES HET ZORGVULDIG DOOR.

  DOOR EEN BESTELLING TE PLAATSEN VOOR PRODUCTEN VAN DEZE WEBSITE, ACCEPTEERT U EN BENT U GEBONDEN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

  U MAG GEEN PRODUCTEN BESTELLEN OF VERKRIJGEN VAN DEZE WEBSITE ALS U (A) NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, (B) NIET OUDER BENT VAN (i) TEN MINSTE 18 JAAR OF (ii) DE WETTELIJKE LEEFTIJD OM EEN BINDEND CONTRACT TE VORMEN MET SIONYX, LLC, OF (C) HET IS VERBODEN TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF EEN VAN DE INHOUD OF GOEDEREN VAN DEZE WEBSITE OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE WORDEN TE KOOP AANGEBODEN AAN PERSONEN DIE ZICH IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (VS) BEVINDEN. EXPORT VAN DE PRODUCTEN UIT DE VS IS VERBODEN DOOR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.


  Deze algemene voorwaarden (deze "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op de aankoop en verkoop van producten via www.sionyx.com (de "Website"). Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd door SIONYX, LLC (hierna "us", "we', of'onze" zoals de context vereist) zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op elk moment, naar ons eigen goeddunken. De nieuwste versie van deze voorwaarden zal op deze site worden geplaatst en u dient deze voorwaarden te lezen voordat u een product koopt dat beschikbaar is via deze site. De versie van deze voorwaarden die op deze site is geplaatst op het moment dat u uw bestelling plaatst om een ​​product via de site te kopen, is de versie die van toepassing is op uw aankoop.


  Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de gebruiksvoorwaarden van de website die algemeen van toepassing zijn op het gebruik van onze site. U dient ook ons ​​privacybeleid zorgvuldig door te nemen voordat u een bestelling plaatst voor producten via deze site (zie paragraaf 9).


 2. Orderacceptatie en annulering. U stemt ermee in dat uw bestelling een aanbod is om, onder deze voorwaarden, alle producten te kopen die in uw bestelling worden vermeld. Alle bestellingen moeten door ons worden geaccepteerd, anders zijn we niet verplicht om de producten aan u te verkopen. We kunnen ervoor kiezen om naar eigen goeddunken geen bestellingen te accepteren. Nadat u uw bestelling heeft ontvangen, ziet u een automatische bevestiging van uw bestelling op de Site. Zodra we uw bestelling hebben geaccepteerd, sturen we u een acceptatie-e-mail ter bevestiging van uw bestelnummer en details van de artikelen die u hebt besteld. Aanvaarding van uw bestelling en de totstandkoming van het verkoopcontract tussen SIONYX, LLC en u vindt niet plaats tenzij en totdat u uw e-mail ter bevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. U heeft mogelijk de optie om uw bestelling te annuleren voordat uw bestelling is verzonden door contact op te nemen met de klantenservice op ondersteuning@SIONYX.com.

 3. Prijzen en betalingsvoorwaarden.
  1. Alle prijzen op deze site kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De prijs die in rekening wordt gebracht voor een product of dienst is de prijs die van kracht is op het moment dat de bestelling wordt geplaatst en wordt vermeld in de bevestigingsmail van uw bestelling. Als er een typografische of andere fout is in de prijs op de Site of in onze bevestigings- of acceptatie-e-mails, behouden we ons het recht voor om de bestelling te annuleren en u te informeren over de juiste prijs. U krijgt dan de mogelijkheid om een ​​nieuwe bestelling in te dienen tegen de gecorrigeerde prijs. Prijsverhogingen (anders dan bij fouten) zijn alleen van toepassing op bestellingen die na dergelijke wijzigingen zijn geplaatst. Geposte prijzen zijn exclusief belastingen of kosten voor verzending en administratie. Al dergelijke belastingen en toeslagen worden toegevoegd aan het totaal van uw koopwaar en worden gespecificeerd in uw winkelwagentje en in uw e-mail met de orderbevestiging.

  2. Betalingsvoorwaarden zijn naar eigen goeddunken en de betaling moet door ons zijn ontvangen voordat we een bestelling accepteren. Wij accepteren VISA, MasterCard, AMEX, Discover, Diners Club, Shop Pay, Apple Pay, Google Pay, Bancontact, iDeal, Meta Pay, PayPal, Amazon Pay en Klarna voor alle aankopen. U verklaart en garandeert dat (i) de creditcardgegevens die u ons verstrekt waar, correct en volledig zijn, (ii) u naar behoren gemachtigd bent om een ​​dergelijke creditcard te gebruiken voor de aankoop, (iii) de door u gemaakte kosten zullen worden gehonoreerd door uw creditcardmaatschappij, en (iv) u betaalt de door u gemaakte kosten tegen de gepubliceerde prijzen, inclusief alle toepasselijke belastingen, indien van toepassing.

 4. Zendingen; Levering; Titel en risico op verlies.
  1. Wij regelen de verzending van de producten naar u. Kijk op de individuele productpagina voor specifieke bezorgopties. U betaalt alle verzend- en administratiekosten die tijdens het bestelproces zijn opgegeven.

  2. Eigendom en risico van verlies gaan op u over bij onze overdracht van de producten aan de vervoerder. Verzend- en leveringsdata zijn slechts schattingen en kunnen niet worden gegarandeerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in zendingen.

 5. Retouren, terugbetalingen en uitwisselingen. U kunt de producten retourneren voor een volledige terugbetaling van de productprijs, of de producten ruilen voor een ander SIONYX-product, zolang u een autorisatie voor het retourneren van materiaal verkrijgt ("RMA”) binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de producten. Retourzendingen na dertig (30) dagen na ontvangst van de producten zijn naar eigen goeddunken en (als we de retourzending accepteren) zijn onderworpen aan een herbevoorradingskosten van 15%. Retourzendingen van defecte producten worden verwerkt als garantieclaim en vallen onder de beperkte garantie van SIONYX. U kunt een RMA-nummer verkrijgen door contact op te nemen met de klantenservice van SIONYX op ondersteuning@sionyx.com.

 6. BEPERKTE GARANTIE.

  DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KAN OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT VERSCHILLEN.

  DEZE BEPERKTE GARANTIE IS OOK TE VINDEN OP WWW.SIONYX.COM/WARRANTY EN IN DE DOCUMENTATIE DIE WE BIEDEN BIJ DE PRODUCTEN.

  1. SIONYX, LLC ("SIONYX" of "wij") garandeert de oorspronkelijke eindgebruiker/koper ("u") van het product (in dit gedeelte aangeduid als de "Goederen”) dat gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop van de Goederen (“Garantieperiode”) dergelijke Goederen vrij zullen zijn van materiaal- en fabricagefouten. SIONYX garandeert u dat accessoires die bij de Goederen en Accessoirekits worden geleverd die afzonderlijk van de Goederen onder een afzonderlijke product-SKU worden verkocht, gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de aankoopdatum vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

  2. MET UITZONDERING VAN DE GARANTIE BESCHREVEN IN (a), GEEFT SIONYX, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE GOEDEREN, INCLUSIEF ENIGE (A) GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID; (B) GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL; (C) GARANTIE VAN EIGENDOM; (D) GARANTIE TEGEN INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN; HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET DOOR DE WET, WIJZE VAN HANDELEN, WIJZE VAN PRESTATIE, ANDERSZINS GEBRUIK VAN HANDEL.

  3. Producten vervaardigd door een derde partij (“Product van derden”) kunnen de Goederen vormen, bevatten, zijn opgenomen in, zijn opgenomen in, zijn bevestigd aan of zijn verpakt samen met de Goederen. Producten van derden vallen niet onder de garantie in artikel (a). Om twijfel te voorkomen, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEEFT SIONYX GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT PRODUCTEN VAN DERDEN, INCLUSIEF ENIGE (A) GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID; (B) GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL; (C) GARANTIE VAN EIGENDOM; (D) GARANTIE TEGEN INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN; HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET DOOR DE WET, WIJZE VAN HANDELEN, WIJZE VAN PRESTATIE, ANDERSZINS GEBRUIK VAN HANDEL.

  4. SIONYX is niet aansprakelijk voor een schending van de garantie onder sectie (a), tenzij u een garantieclaim indient zoals hieronder beschreven.

  5. SIONYX is niet aansprakelijk voor een schending van de garantie uiteengezet in sectie (a) als: (i) u verder gebruik maakt van dergelijke goederen na het verkrijgen van een Return Material Authorization (RMA)-nummer; (ii) het defect ontstaat doordat u de mondelinge of schriftelijke instructies van SIONYX met betrekking tot de opslag, installatie, inbedrijfstelling, gebruik of onderhoud van dergelijke Goederen niet hebt opgevolgd; of (iii) u wijzigt of repareert dergelijke Goederen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SIONYX.

  6. Met inachtneming van sectie (d) en sectie (e) hierboven, met betrekking tot dergelijke Goederen tijdens de Garantieperiode, zal SIONYX, naar eigen goeddunken, ofwel (i) de Goederen repareren of vervangen door hetzelfde of een nieuwer model; of (ii) de defecte onderdelen repareren of vervangen; of (iii) de aankoopprijs van de Goederen terugbetalen. Voor zover wettelijk toegestaan, wordt de Garantieperiode niet verlengd of vernieuwd of anderszins gewijzigd als gevolg van latere uitwisseling, wederverkoop, reparatie of vervanging van de camera of het accessoire. Onderdelen die tijdens de Garantieperiode worden gerepareerd of vervangen, vallen echter onder de garantie voor de rest van de oorspronkelijke Garantieperiode of voor negentig (90) dagen vanaf de datum van reparatie of vervanging, afhankelijk van welke periode het langst is.

  7. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN DE IN SECTIE 6 BESCHREVEN RECHTSMIDDELEN UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN EN ONZE VOLLEDIGE VERPLICHTING EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE INBREUK OP DEZE BEPERKTE GARANTIE. ONZE AANSPRAKELIJKHEID ZAL ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID HET DAADWERKELIJKE BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U HEBT BETAALD VOOR HET DEFECTE PRODUCT OF DE DEFECTE DIENST DIE U VIA DE SITE HEBT GEKOCHT, NOCH ZULLEN WIJ ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN PRODUCTIE, WERK, GEGEVENS, GEBRUIK, ZAKEN, GOODWILL , REPUTATIE, INKOMSTEN OF WINST, ENIGE WAARDEVERMINDERING, KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN, OF ENIGE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE OF VERLIEZEN, DIRECT OF INDIRECT. U BEGRIJPT, ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SIONYX EEN RISICOVERDELING VORMEN ZOALS GEAUTORISEERD DOOR DE UNIFORME HANDELSCODE ZOALS AANGENOMEN IN MASSACHUSETTS EN ANDERE TOEPASSELIJKE WETGEVING VAN MASSACHUSETTS, EN DAT DE KOSTEN EN KOSTEN VOOR PRODUCTEN DIE DOOR SIONYX AAN U WORDEN GELEVERD WEERSPIEGELEN DEZE RISICOVERDELING EN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET.

   IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

  8. Andere beperkingen. De beperkte garantie uiteengezet in sectie (a) is niet van toepassing op (i) verbruiksartikelen, zoals batterijen of beschermende coatings die zijn ontworpen om na verloop van tijd af te nemen, tenzij het defect is opgetreden als gevolg van een materiaal- of fabricagefout; (ii) tot cosmetische schade, inclusief maar niet beperkt tot krassen (inclusief op lenzen), deuken en gebroken plastic op poorten; (iii) op ​​schade veroorzaakt door gebruik met een ander product; (iv) schade veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, sabotage, vloeistof (buiten de certificering van het Goed), gruis, stoten, brand, gebrek aan goede zorg of onderhoud, aardbeving of andere externe oorzaak; (v) op schade veroorzaakt door het gebruik van de Goederen buiten de gepubliceerde richtlijnen van SIONYX; (vi) schade veroorzaakt door niet-geautoriseerde onderdelen of door service (inclusief upgrades en uitbreidingen) uitgevoerd door iemand die geen vertegenwoordiger is van SIONYX; (vii) op ​​Goederen die zijn gewijzigd om functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen zonder de schriftelijke toestemming van SIONYX; (viii) op ​​defecten veroorzaakt door normale slijtage of anderszins als gevolg van normale veroudering van de Goederen; of (ix) als een serienummer is verwijderd of onleesbaar gemaakt van de Goederen.

  9. GARANTIECLAIMS
   1. Voor alle claims onder de beperkte garantie is een Return Material Authorization (RMA)-nummer vereist. Neem contact op met de klantenservice van SIONYX om een ​​garantieclaim te bespreken en een RMA-nummer te verkrijgen: ondersteuning@SIONYX.com (http://support@sionyx.com/). U dient een aankoopbewijs/aankoopbewijs te overleggen waarop de aankoopdatum, het betaalde bedrag en de plaats van aankoop vermeld staan.
   2. Als uw garantieclaim binnen de garantieperiode wordt ontvangen, voert de klantenservice van SIONYX een telefonische evaluatie uit om te bepalen of het defect onder de beperkte garantie valt
   3. Als de klantenservice van SIONYX vaststelt dat het defect onder de beperkte garantie valt, zal SIONYX naar eigen goeddunken ofwel
    1. de Goederen repareren of vervangen; of
    2. de defecte onderdelen repareren of vervangen; of
    3. de aankoopprijs van de Goederen crediteren of terugbetalen.

 7. Goederen niet voor wederverkoop of export. U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften van de verschillende staten en van de VS in verband met uw aankoop, gebruik en verwijdering van de producten die u van onze site koopt, inclusief alle exportvoorschriften, zoals hieronder gedefinieerd. U verklaart, garandeert en stemt ermee in dat u alleen producten van de Site koopt voor uw eigen wettige persoonlijke of huishoudelijke gebruik, en niet voor wederverkoop of export. Producten die van de Site zijn gekocht, kunnen voor exportdoeleinden worden gecontroleerd door exportregelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de Export Administration Regulations (15 CFR 768-799) en eventuele vervolg- en aanvullende regelgeving (gezamenlijk "Exportregelgeving").

 8. Gebruik en eigendom van intellectueel eigendom. U erkent en stemt ermee in dat:

  1. Met betrekking tot de software (inclusief firmware) en intellectuele eigendomsrechten die zijn vervat in producten die op deze site op de markt worden gebracht, het gebruik op deze site van de termen "verkopen", "verkoop", "doorverkopen", "wederverkoop", "aankoop", " prijs" en dergelijke betekent de aankoop of verkoop van een licentie voor dergelijke software en intellectuele eigendomsrechten zoals uiteengezet in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij het product of de dienst wordt geleverd. De software (inclusief firmware) en intellectuele eigendomsrechten die zijn vervat in producten en diensten die op deze site worden verkocht, worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor licentie, niet voor verkoop, aan u en andere potentiële klanten onder de voorwaarden en beperkingen van de licentieovereenkomst die bij die specifieke Product.

  2. U zult voldoen aan alle voorwaarden van de specifieke licentieovereenkomst voor elk product of elke dienst die u via deze Site verkrijgt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle vertrouwelijkheidsverplichtingen en beperkingen op wederverkoop, gebruik, reverse engineering, kopiëren, maken, wijzigen, verbetering, sublicentie en overdracht van die gelicentieerde producten.

  3. U zult de niet-naleving van de voorwaarden van een van deze product- en servicelicentieovereenkomsten door anderen niet veroorzaken, veroorzaken of toestaan.

  4. SIONYX, LLC en zijn licentiegevers zijn en blijven de enige en exclusieve eigenaren van alle intellectuele eigendomsrechten in en op elk product en elke dienst die op deze site beschikbaar wordt gesteld en alle gerelateerde specificaties, instructies, documentatie of ander materiaal, inclusief maar niet beperkt tot , alle gerelateerde auteursrechten, patenten en handelsmerken, alleen onderworpen aan de beperkte licentie die wordt verleend onder de licentieovereenkomst van het product of de service. U hebt en zult geen eigendom hebben of verwerven van deze intellectuele eigendomsrechten in of op de producten die via deze Site beschikbaar worden gesteld, of van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot die producten.

  5. U wijst hierbij alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle feedback, suggesties, ideeën, verbeteringen en andere opmerkingen die door u aan SIONYX zijn verstrekt met betrekking tot producten toe aan SIONYX ("Feedback"), en SIONYX heeft het onbeperkte recht om feedback te gebruiken en openbaar te maken zonder plicht of verplichting of verantwoording aan u, en alle verbeteringen, aanpassingen en wijzigingen die op basis van feedback zijn aangebracht, zijn ons exclusieve eigendom.

 9. Privacy. Ons privacybeleid, https://www.sionyx.com/policies/privacy-policy, regelt de verwerking van alle persoonlijke gegevens die van u zijn verzameld in verband met uw aankoop van producten via de site.

 10. Vergoeding. U zult SIONYX en zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en agenten verdedigen tegen alle aanklachten, klachten, acties, rechtszaken, procedures, hoorzittingen, onderzoeken, claims en eisen die door een derde partij zijn ingediend tegen een van de voorgaande (gezamenlijk , “claims”) en vrijwaren en vrijwaren elk van het voorgaande tegen enige resulterende schade (inclusief alle incidentele en gevolgschade die uiteindelijk door een rechtbank wordt toegekend), boetes, boetes, kosten, betaalde bedragen in schikking, onkosten, kosten en vergoedingen (inclusief, maar niet beperkt tot , gerechtskosten, redelijke honoraria van advocaten, accountants en andere experts of andere kosten van rechtszaken of andere procedures of van enige claim) die ontstaan ​​als gevolg van (a) het gebruik of de beschikking over een product gekocht bij SiOnyx, hetzij door u of iemand anders die via u toegang tot het product verkrijgt, of (b) uw verzuim om de toepasselijke wetgeving na te leven, inclusief enig onwettig gebruik van het product. De voorgaande vrijwaringsverplichtingen omvatten geen vermeende inbreuk van het product in ongewijzigde vorm op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

 11. Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk of verantwoordelijk jegens de andere partij, en wordt ook niet geacht in gebreke te zijn gebleven onder deze Overeenkomst of deze Overeenkomst te hebben geschonden, voor enige tekortkoming of vertraging bij het nakomen of uitvoeren van enige voorwaarde van deze Overeenkomst (met uitzondering van uw verplichtingen om betalingen aan ons te doen hieronder), wanneer en voor zover een dergelijke storing of vertraging wordt veroorzaakt door of voortvloeit uit handelingen buiten de controle van de betrokken partij ("Getroffen Partij"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende overmachtgebeurtenissen ("Overmachtgebeurtenis(sen)" ): (a) overmacht; (b) overstroming, brand, aardbeving, epidemie of explosie; (c) oorlog, invasie, vijandelijkheden (ongeacht of de oorlog is verklaard of niet), terroristische dreigingen of daden, rellen of andere burgerlijke onrust; (d) overheidsbevel, wet of acties; (e) embargo's of blokkades die van kracht zijn op of na de datum van deze Overeenkomst; (f) nationale of regionale noodsituatie; (g) stakingen, werkonderbrekingen of vertragingen, of andere industriële ongeregeldheden; (h) telecommunicatiestoringen, stroomuitval of -tekorten, gebrek aan magazijn- of opslagruimte, ontoereikende transportdiensten, of onvermogen of vertraging bij het verkrijgen van voorraden van voldoende of geschikt materiaal; en (i) andere soortgelijke gebeurtenissen buiten de redelijke controle van de Getroffen Partij. De Getroffen Partij zal de andere partij binnen tien (10) dagen na de Overmachtsgebeurtenis op de hoogte stellen van de periode waarin de gebeurtenis naar verwachting zal voortduren. De Getroffen Partij zal zich naarstig inspannen om de storing of vertraging te beëindigen en ervoor te zorgen dat de gevolgen van een dergelijke Overmachtgebeurtenis tot een minimum worden beperkt. De Getroffen Partij hervat de nakoming van haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na het wegnemen van de oorzaak. In het geval dat het falen of de vertraging van de Getroffen Partij onopgelost blijft gedurende een periode van dertig (30) opeenvolgende dagen na een schriftelijke kennisgeving door de Getroffen Partij onder deze Sectie 11, kan elke partij daarna deze Overeenkomst beëindigen met een schriftelijke kennisgeving van vijf (5) dagen. .

 12. Toepasselijk recht en jurisdictie. Alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van het Gemenebest van Massachusetts zonder gevolg te geven aan enige keuze of conflicterende wettelijke bepaling of regel (hetzij van het Gemenebest van Massachusetts of enig ander rechtsgebied). ) die de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied dan die van het Gemenebest van Massachusetts zou veroorzaken.

 13. Geschillenbeslechting en bindende arbitrage.
  1. U EN SIONYX, LLC GAAN ERMEE AKKOORD OM ALLE RECHTEN OP TE GEVEN OM CLAIMS IN EEN RECHTBANK OF VOOR EEN JURY IN TE STELLEN, OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN CLASS ACTION OF REPRESENTATIEVE ACTION MET BETREKKING TOT EEN CLAIM. ANDERE RECHTEN DIE U ZOU HEBBEN ALS U NAAR DE RECHTBANK GAAT, KUNNEN OOK NIET BESCHIKBAAR ZIJN OF KUNNEN BEPERKT ZIJN IN ARBITRAGE.

   ELKE CLAIM, GESCHIL OF CONTROVERS (IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, REEDS BESTAANDE, HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE, EN MET INBEGRIP VAN WETTELIJKE, CONSUMENTENBESCHERMING, GEMEENSCHAPPELIJK RECHT, OPZETTELIJKE ONRECHTMATIGE ONRECHTMATIGE EN BILLIJKE CLAIMS) TUSSEN U EN ONS VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDENDE OP WELKE WIJZE DAN UW AANKOOP VAN PRODUCTEN VIA DE SITE WORDT UITSLUITEND EN UITSLUITEND OPGELOST DOOR BINDENDE ARBITRAGE.

  2. De arbitrage zal worden beheerd door de American Arbitration Association ("AAA") in overeenstemming met de arbitrageregels voor consumenten (de "AAA-regels") dan van kracht, behalve zoals gewijzigd door deze Sectie 13. (De AAA-regels zijn beschikbaar op adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879.) De Federal Arbitration Act regelt de interpretatie en handhaving van deze sectie.

   De arbiter heeft de exclusieve bevoegdheid om elk geschil met betrekking tot arbitrage en/of afdwingbaarheid van deze arbitragebepaling op te lossen, inclusief elke gewetenloze betwisting of enige andere betwisting dat de arbitragebepaling of de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig is. De arbiter zal bevoegd zijn om alle voorzieningen toe te kennen die volgens de wet of billijkheid in de rechtbank beschikbaar zijn. Elke toekenning van de arbiter(s) is definitief en bindend voor elk van de partijen en kan als vonnis worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank.

  3. U kunt ervoor kiezen om uw claim voor te leggen aan een rechtbank voor geringe vorderingen in de VS in plaats van arbitrage, als u ons binnen 60 dagen na uw aankoop schriftelijk op de hoogte stelt van uw voornemen om dit te doen. De arbitrage- of gerechtelijke procedure voor geringe vorderingen is uitsluitend beperkt tot uw individuele geschil of controverse.

   Als een bepaling van deze arbitrageovereenkomst niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt de niet-afdwingbare bepaling geschrapt en worden de resterende arbitragevoorwaarden afgedwongen.

 14. Toewijzing. U zult geen van uw rechten overdragen of uw verplichtingen onder deze Voorwaarden delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende toewijzing of delegatie die in strijd is met deze Sectie 14 is nietig. Geen enkele toewijzing of delegatie ontheft u van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden.

 15. Geen ontheffingen. Het nalaten door ons om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van toekomstige handhaving van dat recht of die bepaling. De afstand van enig recht of bepaling is alleen van kracht indien schriftelijk en ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van SIONYX, LLC.

 16. Derde Begunstigden. Deze Voorwaarden zijn niet bedoeld om rechten of rechtsmiddelen toe te kennen aan iemand anders dan u.

 17. Kennisgevingen.
  1. To You. We kunnen u op grond van deze Voorwaarden op de hoogte stellen door een bericht te sturen naar het e-mailadres dat u opgeeft. Kennisgevingen die per e-mail worden verzonden, worden van kracht wanneer we de e-mail verzenden. Het is uw verantwoordelijkheid om uw e-mailadres actueel te houden.

  2. Aan ons. Om ons op de hoogte te stellen onder deze Voorwaarden, moet u als volgt contact met ons opnemen per koerier of aangetekende of aangetekende post naar SIONYX Customer Care, 100 Cummings Center Suite 303B, Beverly, Massachusetts 01915. We kunnen het adres voor kennisgevingen aan ons bijwerken door een mededeling op de Site. Kennisgevingen die per nachtkoerier worden verzonden, worden één werkdag na verzending van kracht. Kennisgevingen die per aangetekende of aangetekende post worden gedaan, worden drie werkdagen na verzending van kracht.
 18. Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.

 19. Volledige overeenkomst. Onze orderbevestiging, deze voorwaarden, de licentieovereenkomst met betrekking tot elk product of elke dienst die u op of via deze site verkrijgt, onze website-gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid worden beschouwd als de definitieve en geïntegreerde overeenkomst tussen u en ons over de zaken die zijn opgenomen in deze Voorwaarden.